(25/11/2021) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại

Căn cứ theo công văn số 7477/BCT-TTTN ngày 25/11/2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành giá xăng dầu, quyết định số: 209/QĐ-TMDK ngày 25/11/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí Đồng Tháp về việc điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ  15 giờ 00 phút ngày 25/11/2021  như sau:

– Xăng Ron 95-III: (giảm 1.090 đ/lít) 23.900 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Xăng E5 Ron 92-II: (giảm 750 đ/lít) 22.910 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,05S: (giảm 330 đ/lít) 18.380 đồng/lít nhiệt độ thực tế;
– Dầu Do 0,001S: (giảm 330 đ/lít) 18.730 đồng/lít nhiệt độ thực tế;

( Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT )