(27/3/2021) Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại.

Căn cứ Công văn số 1685/BCT-TTTN, ngày 27/3/2021 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu và Quyết định số  70/QĐ-TMDK ngày 27/3/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp về điều chỉnh giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng, dầu kể từ 15 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2021 như sau:

Xăng Ron 95-II (tăng 160 đ/lít) 19.040 đồng/lít nhiệt độ thực tế
Xăng E5 Ron 92-II (tăng 130 đ/lít) 17.850 đồng/lít nhiệt độ thực tế
Dầu Do 0,05S (giảm 160 đ/lít) 14.240 đồng/lít nhiệt độ thực tế
Dầu Do 0,01S (giảm 160 đ/lít) 14.590 đồng/lít nhiệt độ thực tế

                              (Giá trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT)