Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/01/2024 đến 31/3/2024.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/01/2024 đến 31/3/2024. (Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu quý I/2024 số: 296/TMDK ký ngày 14/5/2024)

File đính kèm: -BC-QBOG-QUY-I.2024.pdf