Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/7/2021 đến 31/7/2021.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/7/2021 đến 31/7/2021.

File đính kèm: Bao cao quy BOG thang 7.2021