Ước tồn quỹ BOG xăng dầu tại kỳ điều hành giá ngày 12/4/2021 là 301.152.002.956 đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 16 giờ 30 phút ngày 12/4/2021 – chi tiết xem quyết định giá đã phát hành tại chuyên mục “Tin tức xăng dầu”.
Trước thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 12/4/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là: 301.152.002.956 đồng – Đây là số ước tính, số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Tin tức xăng dầu” tại website www.petimex.com.vn.