Ước tồn quỹ BOG xăng dầu tại kỳ điều hành giá ngày 13/3/2023 là 391 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 13/3/2023 – chi tiết xem quyết định giá đã phát hành tại chuyên mục “Tin tức\Tin tức dầu khí”.

Trước thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 13/3/2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là:  391 tỷ đồng – Đây là số ước tính, số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Tin tức\Công bố thông tin” tại website www.petimex.com.vn.