Ước tồn quỹ BOG xăng dầu tại kỳ điều hành giá ngày 27/3/2021 là 321.849.159.324 đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ 00 phút ngày 27/3/2021 – chi tiết xem quyết định giá đã phát hành tại chuyên mục “Tin tức xăng dầu”.

Trước thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 27/3/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petimex ước tính là: 321.849.159.334 đồng – Đây là số ước tính, số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Tin tức xăng dầu và Công bố thông tin” tại website www.petimex.com.vn.